پنل ورود

باغبانی

ماکت سازی

کاشیکاری

مناسبت ها

نقاشی

خلاقیت چیست؟

خلاقیت فرایند تفکر و عمل است, روش خاصی است برای زندگی کردن!انجام کاردستی های ذهن خلاق هم بازی است, هم سرگرمی! مهارت های خلاقانه را با بسته های کاشیکاری, باغبانی, مجسمه سازی و ... تقویت کنید.

بازی

کتاب و کارت پستال سازی

کاردستی خلاقانه چیست؟ 
کاردستی خلاقانه می تواند کاشتن تخم های خلاقیت, استفاده از ابزارهای خلاقانه هنری, خلاقیت به کمک مواد طبیعی و وسایل موجود در اطرافمان و یا خلاقیت در آشپزی و بازی و قصه باشد.

مجسمه سازی

عروسک سازی

جعبه سازی

تزئینات

ماسک سازی

پازل چوبی