پنل ورود

منسوجات

انواع کاغذ و مقوا

انواع چسب

انواع قیچی

انواع رنگ و قلمو

بزرگترین اثری که انسان خلق می کند, زندگی اوست. با این باور همه انسان ها هنرمند اند و نیازمند مجال و امکانی که اثر خود را به بهترین شکل خلق کنند.

ذهن خلاق این مجال و امکان را در قالب ابزارها و بسته های خلاقانه برای 2 تا 99 ساله ها فراهم نموده است!

باغبانی

دکوپاژ

برای شکوفا شدن خلاقیت های بالقوه, کودک نیاز به ابزارهایی دارد.

این ابزارها گاه می تواند بسیار ساده و در دسترس باشد و گاه باید به منظور ارتقاء خلاقیت, از ابزارهای تخصصی استفاده نمود.
ذهن خلاق مجموعه کاملی از ابزارهای تخصصی خلاقیت را برای کودکان, دانش آموزان و حتی دانشجویان گرد آورده است.

شیرینی پزی

ابزار عروسک سازی

فوم دون دونه ای چسبناک

یونولیتی

ترئینات

چوبی