پنل ورود

آموزش ساخت کاردستی قاب های دریایی

قاب های دریایی

با استفاده از خمیرشنی، صدف و رنگ، قابی با ساحل و دریا بساز تا علاوه بر تقویت مهارت دست ورزی، حس لامسه و دقتت به محیط پیرامون بالا رود و از دیدن قاب دریایی ات و تصور صدای امواجش آرامش بگیری!
نظری برای این محصول موجود نیست!