پنل ورود

آموزش ساخت کاردستی خانه آرزوها

خانه آرزوها

با رنگ کردن،کاشیکاری و تزئین من یک تخته سیاه به شکل یک خانه زیبا خواهی داشت تا بتوانی با گچ رویم بنویسی!
ساختن من باعث تقویت ماهیچه های نوک انگشتانت ( مهارت دست ورزی) می شود و تمرکزت را افزاایش می دهد.
نعیمه
2020-10-09 13:18:46

جالب بود.