پنل ورود

لگو ذهن خلاق

ذهن خلاق

ماموریت ذهن خلاق:

در جامعه‌ی در حال پیشرفت امروز که ناهنجاری‌ها از هنجارها برجسته‌ترهستند با رشد سطح سواد عمومی خانواده نگرانی‌هایی نسبت به چگونگی رشد فرزندان هم در زمینه هوش و خلاقیت و هم مهارت‌های زندگی وجود دارد. پدرها و مادرهایی که از هوش اجتماعی بالایی برخوردار می‌باشند نیک می‌دانند بهترین راه برای آماده سازی نوباوه‌گانشان برای رویارویی با جامعه تجهیز آنان به تفکر تعقل، هوش، خلاقیت و مهارت‌های اجتماعی است. اکنون اگر این نگرانی‌ها شما را نیز در بر گرفته است با ما همراه باشید. اینک با پاسخ به این سوال‌ها اندکی از دغدغه ذهن شما می‌کاهیم.  چه راه‌هایی برای رشد و تقویت خلاقیت و انجام فعالیت خلاقانه در کودکان وجود دارد؟  از چه سنی باید به زندگی تربیتی فرزندانمان خلاقیت را اضافه کنیم؟ کودکان با تلاش بی‌وقفه و کنجکاوی در کنار خلاقیت ( خلاقیت عنصری قابل تربیت و تقویت است و با شیوه های علمی رشد پیدا می‌کند) خود را از موجودی وابسته و ناتوان به شخصیتی توانمند و مستقل بدل می‌‌کند.